polarplant.se

[2020-03-25]

Världen 2020 är ej som förr men vill du satsa på din trädgård under året ännu mer ...


Läs mer här!

>> Jag är född i Tyskland 1970, utbildad biolog och har disputerad i Bremen 2001 i växtfysiologie/cell- och molekulärt biologi. I slutet av min tid som växtforskare vid Umeå Plant Science Center (UPSC, 2001-2008) köpte jag tillsammans med min dåvarande tyska sambo Smultronstället Trädgårdsbutik i Holmsjön/Umeå. Efter 11 år såldes bolaget till nya ägare i januari 2018. Jag har ett brett intresse för växter i alla sammanhang, trädgård som en plats för livet, Berner Sennen hundar och Pitcairn Islands. << >> German biologist (born 1970) with a PhD in plantphysiology/cell- and molekular biology (Bremen 2001). During my time as a post-doc at Umeå Plant Science Center (UPSC, 2001-2008) my then-partner and me purchased Smultronstället garden center in Holmsjön/Umeå. After 11 years the company was sold in january 2018. I have an obsession for plants in all respects, garden(ing) as a way of life, Bernese Montain dogs, and Pitcairn Islands. <<

© polarplant.se | all nights reserved