hall of fame

Här finns en sammling av länkar för dig.


>> @polarplant.se följa oss på InstagramSmultronstället 2006-2018


Vill du se hur det har varit på Smultronstället en gång i tiden så kan du logga in här på den sista sparade backup. Sidan är ej anpassad för mobil.


>> http://polarplant.se/smultronEller så kan du även kolla Smultronställets f.d. Instagramkonto (2016-2018)


>> @vipasmultronstallet>> Jag är född i Tyskland 1970, utbildad biolog och har disputerad i Bremen 2001 i växtfysiologie/cell- och molekulärt biologi. I slutet av min tid som växtforskare vid Umeå Plant Science Center (UPSC, 2001-2008) köpte jag tillsammans med min dåvarande tyska sambo Smultronstället Trädgårdsbutik i Holmsjön/Umeå. Efter 11 år såldes bolaget till nya ägare i januari 2018. Jag har ett brett intresse för växter i alla sammanhang, trädgård som en plats för livet, Berner Sennen hundar och Pitcairn Islands. << >> German biologist (born 1970) with a PhD in plantphysiology/cell- and molekular biology (Bremen 2001). During my time as a post-doc at Umeå Plant Science Center (UPSC, 2001-2008) my then-partner and me purchased Smultronstället garden center in Holmsjön/Umeå. After 11 years the company was sold in january 2018. I have an obsession for plants in all respects, garden(ing) as a way of life, Bernese Montain dogs, and Pitcairn Islands. <<

© polarplant.se | all nights reserved